متون عمومي
شنبه 29 مهر 1396  
دفتر توسعه فناوری سلامت دانشگاه در ابان سال 1395 در زیرمجموعه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و با هدف توانمند سازی هر چه بیشتر محققین و فناوران دانشگاه (اعم از اساتید، کارمندان و دانشجویان) در حوزه فناوری سلامت ایجاد شده است. حمایت ها از ابتدای ایده و طرح های فناورانه تا انتهای تولید محصول یا خدمات، شامل مشاوره و ارائه راهکارها و تسهیلات لازم جهت تبدیل ایده به محصول خواهد بود. قوانین و فعالیت های حوزه فناوری سلامت در دانشگاه بوسیله شورای فناوری دانشگاه که از شوراهای مصوب معاونت تحقیقات و فناوری است هدایت خواهد شد.
 
شرح وظایف کلی دفتر فناوری سلامت
  • توسعه، انتقال و بومی سازی فناوری سلامت با نگاه رفع نیاز کشور و صادرات به سایر کشورها
  • حمایت و پشتیبانی از فناوریهای سلامت، فناوران، شرکت ها، پروژه های حوزه فناوری سلامت
  • حمایت از مالکیت فکری و معنوی فناوری های سلامت
  • برنامه ریزی و سیاستگذاری توسعه فنآوری در سلامت
  • ایجاد ، توسعه و نظارت بر نهادهای فناوری شامل مراکز رشد فناوری، پارکهای فناوری و شهرکهای دانش سلامت و شرکت های دانش بنیان
  • مدیریت و هدایت توسعه فنآوری های پیشرفته تخصصی در حوزه سلامت
  • انجام فعالیتهای مطالعاتی در حوزه فناوری سلامت دراستان البرز، کشور، منطقه و جهان
  • پایش و ارزشیابی وضعیت فناوری سلامت در استان البرز
بيشتر
سه‌شنبه 28 خرداد 1398   19:06:12