شنبه 29 دي 1397

ردیف

عنوان اختراع

1

آدمک تمرینی تعیینگر محل وتعیین کننده ضربه با استفاده از حسگرهای ضربه

2

اتصال کاهنده نویز ابزار دندانپزشکی

3

دستگاه ارزیابی هماهنگی فعالیت نورولوژی لامسه ای حرکتی

4

دستگاه شستشو و ضدعفونی کننده تیغه لارنگوسکوپ

5

ساخت زیر سری با استفاده ازپارامترهای آنتروپومتری برای مسافران وسایل نقلیه

6

صندلی هوشمند پیشگیری کننده و کاهنده اختلالات اسکلتی عضلانی در مشاغل نشسته
 

7

کیت استخراج tRNA و miRNA

8 مخزن خودکار جمع کننده سیار ناخواسته کمپرسور دندانپزشکی
 
9 دستگاهی جهت تنظیم دقیق امواج ارتعاشی مغز
 

10

تولید داروی حاوی باکتری پروبیوتیکی و استارتر کالچر پروبیوتیکی
11 فرایند استخراج RNA از گیاهان چوبی
 
12 محیطی جامد برای انتقال و نگهداری میکروارگانیسم ها
 
13 نانو کیت تشخیص عامل بیماری جاروک لیموترش با بازدهی بالا
 
14 نانوکیت تشخیص polymyxa betae ناقل بیماری ریشه گنابی چغندر قند
 
15 نانوکیت تشخیص polymyxa betae ناقل عامل بیماری ریشه گنابی چغندر قند با بازدهی بالا
 
16 فرایند ساخت نانوژن اسانس گیاهان به منظور کنترل حشرات آفات انباری
 
سه‌شنبه 28 خرداد 1398   19:35:39