اپلیکیشن کودک حافظ

نرم افزار کودک حافظ با هدف آگاهی دادن به والدین در ارتباط با حوادث ناخواسته در کودکان زیر 5 سال، توسط خانم دکتر زهرا طیبی و خانم صغری طاهر اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز طراحی شده است. این نرم‌افزار در بخش های مختلف اطلاعات مربوط به پیشگیری و اقدامات اولیه حوادث ناخواسته را به صورت کامل  ارائه می دهد.

 


تعداد دریافت : 0
    گروه دورانV6.0.5.0